Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie powstała w dniu 10 września 1991 roku w wyniku podziału Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Starówka”.

W zasobach Spółdzielni znajduje się 29 budynków mieszkalnych z blisko 2500 lokalami mieszkalnymi, w których zamieszkuje łącznie około 4700 osób.

Aktualna działalność Spółdzielni skupia się na eksploatacji zasobów i utrzymaniu ich w należytym stanie technicznym.